[paper] [四格漫畫] [銀果日常] fate zero相關 (5則)

Posted by:ginkgo on 4 月 - 8 - 2012 - Filed under: 01-all,04-paper -

8 April, 2012

5篇四格
內容:掛著fate zero的羊頭,賣的是銀果吐糟友人的狗肉
想要看到fate人物的各位就請打道回府了


20120407-rgpaper01

20120407-rgpaper02

20120407-rgpaper03

20120407-rgpaper04